Przejdź do treści

e-Usługi

1
WN-68
Wniosek o wydanie dziennika budowy
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
2
WN-305
Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
3
WN-268
Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną propozycji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
4
WN-52
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej / duplikatu karty wędkarskiej
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
5
WN-30
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
6
WN-55
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
7
CUKF
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
8
UKF
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
9
WN-76
Pismo ogólne
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
10
WN-171
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
11
WN-409
Wniosek o udostępnienie informacji o zobowiązaniach wynikających z ewidencji Opłat Skarbu Państwa
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: