Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o wydanie dziennika budowy
WN-68
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną propozycji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu
WN-268
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej / duplikatu karty wędkarskiej
WN-52
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
WN-30
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
WN-171
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o udostępnienie informacji o zobowiązaniach wynikających z ewidencji Opłat Skarbu Państwa
WN-409
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: